Báo in Tuổi trẻ & Đời sống

Báo in Tuổi Trẻ & Đời Sống

Từ 2011 (kết hợp với Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

Báo in người giữ lửa

Báo in Người Giữ Lửa

Từ 2013 (kết hợp với Báo Màn Ảnh Sân Khấu)

Hệ thống giáo dụng trực tuyến Wikilady

Hệ thống giáo dục trực tuyến dành cho phụ nữ Wikilady.vn

Từ 2017